Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Nauczyciele

Język polski
p. Bieńko Joanna  
p. Czapska - Karadżow Marta 
p. Goździewska Łucja Marta - wychowawca klasy 3B

Matematyka
p. Dmowska-Broniak Ewa - wychowawca klasy 3A
p. Zawadzka Iwona 

Język angielski
p. Grabowska Jolanta
p. Paszkiewicz Urszula

Język rosyjski
p. Grabowska Jolanta
p. Goździewska Łucja Marta 

Język francuski
p. Suder Małgorzata

Historia, wiedza o społeczeństwie
p. Prekiel Beata 

Informatyka
p. Prekiel Beata
p. Lasowy Romuald

Biologia
p. Pomaska Agnieszka

Geografia
p. Krawczuk
Emilia


Fizyka
p. Jaśkiewicz Broda - Ewa

Chemia
p. Socha Agata 

Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
p. Niemczyk Mirosław
p. Pałka Elżbieta

Zajęcia techniczne
p. Zawadzka Iwona
p. Lasowy Romuald

Wychowanie fizyczne
p. Kurach Tomasz 
p. Pałka Elżbieta
p. Raczyk Przemysław

Religia
p. Sikorska Danuta

Etyka
p. Kościesza Ewa

Edukacja dla bezpieczeństwa
p. Koremba Barbara

Wychowanie do życia w rodzinie
p. Krawczuk Emilia


  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat