Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Nauczyciele

Język polski
Bieńko Joanna 
Czapska - Karadżow Marta 
Goździewska Łucja Marta - wychowawca klasy 2B

Matematyka
Dmowska-Broniak Ewa - wychowawca klasy 2A
Zawadzka Iwona - wychowawca klasy 3B

Język angielski
Grabowska Jolanta 
Jelińska-Płoszek Jolanta
Krupka Jacek
Paszkiewicz Urszula - opiekun samorządu

Język rosyjski
Grabowska Jolanta
Goździewska Łucja Marta - - wychowawca klasy 2B

Język francuski
Suder Małgorzata

Historia, wiedza o społeczeństwie
Prekiel Beata 
Krzysztof Krysztoforski

Informatyka
Prekiel Beata
Lasowy Romuald

Biologia
Niziołek Beata
Dudek Paulina

Geografia
Łoniewski Janusz

Fizyka
Jaśkiewicz Broda - Ewa

Chemia
Socha Agata 

Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
Niemczyk Mirosław
Pałka Elżbieta

Zajęcia techniczne
Zawadzka Iwona

Wychowanie fizyczne
Kurach Tomasz – wychowawca klasy 3Ag
Pałka Elżbieta
Raczyk Przemysław

Religia
Sikorska Danuta

Etyka
Kozłowska Monika

Edukacja dla bezpieczeństwa
Pańczuk Marcin

Wychowanie do życia w rodzinie
Krzysztoforski Krzysztof


  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat