Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Informacje ogólne o Radzie Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się  16.05.2016 r. o 19.00  w stołówce szkolnej.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Kontakt z Radą Rodziców
email: radarodzicow.zsnr3@gmail.com 
p.Kazimierz Gerej 
tel. 0 608 465 537


Konto Rady Rodziców:
Wpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 ul. Wł. Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo można dokonywać na konto bankowe:
BS O/Legionowo 67 8013 0006 2001 0004 3980 0001

Prezydium Rady Rodziców:


przewodnicząca: p. Kazimierz Gerej
zastępca: p. Norbert Miłosz
sekretarz: p. Monika Bartnik
skarbnik: p. Marzena Wojtyńska 
członkowie: p. Mariusz Zakolski
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat