Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Ważne teleadresy

112 – tel. alarmowy

997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie

Straż miejska Legionowo - 22 774 23 17 (lub 986)

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży - 116 111 (telefon jest bezpłatny, anonimowy i czynny w godz: 12:00-22:00)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 (codziennie od 14.00 do 22.0, numer bezpłatny)

 Oferta kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych ) 

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja": Warszawa, ul. Chlubna 9A – 9D tel: 604 930 292, 604 930 298, 513 103169. Placówka połączona z hostelem przeznaczona dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które są mieszkankami Warszawy i okolic. Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z samotnego macierzyństwa, ubóstwa, bezdomności, trudności opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie.

rodki Interwencji Kryzysowej w Warszawie: ul. 6-go Sierpnia 1/5 (22 855 44 32) oraz Dalibora 1 (22 837 55 59) – ośrodki oferują pomoc psychologiczną, prawną, przeznaczone dla osób w kryzysie emocjonalnym, w ciężkiej sytuacji życiowej. Czynne całodobowo, połączone z hostelem. Pomoc udzielana także telefonicznie.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie w Legionowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 22, tel: 22 772-94-05 - usługi na rzecz mieszkańców Powiatu legionowskiego w zakresie problematyki przemocy domowej, uzależnień od środków psychoaktywnych i współuzależnienia oraz pomoc w pokonywaniu problemów osobistych i rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie: ul. Aleja 3 Maja 28 tel / fax (0-22) 774-08-66, (0-22) 774-28-37

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa - 800 100 100

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie 
ul. Jagiellońska 2
tel: (22) 774-38-14, (22) 766-16-99

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie
ul. Aleja 3 Maja 28
tel / fax: (0-22) 774-08-66, (0-22) 774-28-37

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 
tel/faks: 22 764 01 40

Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie w Legionowie 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 22, 
tel: 22 772-94-05. 

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat