Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

III MAZOWIECKI KONKURS PLASTYCZNY


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w III MAZOWIECKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 
„Książka mój najwierniejszy przyjaciel – moja ulubiona lektura” .


REGULAMIN 
III MAZOWIECKI KONKURS PLASTYCZNY

„Książka mój najwierniejszy przyjaciel – moja ulubiona lektura”

Cele Konkursu:

- rozwijanie i kształtowanie wrażliwości literackiej;

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.

- rozwijanie kształtowanie wrażliwości estetycznej;

-rozwijanie i kształtowanie umiejętności plastycznych;

-kształtowanie właściwych postaw moralnych;

- integracja dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli województwa mazowieckiego.

Warunki uczestnictwa:

Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej: ilustracji lub obwoluty dowolnej książki.

Kategorie Uczestników:

Uczestniczy oceniani będą w następujących kategoriach:

- grupy przedszkolne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: prace zbiorowe (max 3 osoby) format dowolny;

- klasy 1-3: prace indywidualne, format A4;

- klasy 4-6:prace indywidualne, format A3;

- uczniowie klas integracyjnych ( max 3 osoby), podstawowych szkół specjalnych, gimnazjów specjalnych: prace zbiorowe integrujące uczniów danej grupy, format A2.

Technika, format:

Technika prac dowolna, format zgodny z kategorią Uczestników.

Kryteria oceny prac:

- Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu

- Komisja Konkursowa ocenia :oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, zgodność z wybranym utworem.

Czas trwania Konkursu:

Prace przyjmowane są do 23 października 2015 r. - Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie.

 Prezentacja prac i rozstrzygnięcie Konkursu 19 listopada 2015r.

Każda praca musi zawierać tytuł pracy oraz:

- w przypadku prac indywidualnych przyklejoną metryczkę z przodu pracy (imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł utworu);

- w przypadku prac zbiorowych przyklejona karta z przodu pracy zawierająca imiona i nazwiska uczniów, grupę lub klasę, tytuł utworu)
- dane uczestników napisane komputerowo, prace podpisane ręcznie nie będą uwzględniane;

Nagrody

- Organizator Konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu. Dopuszcza się możliwość wyłonienia prac wyróżnionych .

- Wyniki Konkursu oraz dokładny termin zostaną podane na stronie internetowej organizatora.

 Postanowienia końcowe

- Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia Laureatów , przyznania nagród oraz wykorzystania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach.

-Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Markach.  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat