Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

PODRĘCZNIKI

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego,
informujemy o konieczności zwrotu wypożyczonych podręczników do 14.06.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia,
zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, należy
wpłacić kwotę, która znajdą Państwo w wykazie podręczników.
Wpłaty za zniszczone podręczniki należy wnosić na konto 
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Władysława Broniewskiego 7
05-120 Legionowo

konto nr 88 1090 1841 0000 0001 4149 6459
z dopiskiem „zwrot za zniszczoną książkę - tytuł, imię i nazwisko dziecka, klasa”.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę
Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

Umieszczono: 06.06.2019 r., godz. 21.28
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat