Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

„Zwiadowcy – to lubię, więc czytam” konkurs dla uczniów gimnazjum


XIII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
dla uczniów legionowskich szkół ponadpodstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo
„Zwiadowcy – to lubię, więc czytam".

            Tym razem zmierzymy się z twórczością Johna Flanagana i serią książek "Zwiadowcy".
Obowiązuje znajomość  4  pierwszych  tomów:
Tom 1: „Ruiny Gorlanu” 
Tom 2: „Płonący most” 
Tom 3: „Ziemia skuta lodem” 
Tom 4: „Bitwa o Skandię”.

Termin: 24 kwietnia 2018r.
Miejsce konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, ul. Kościuszki 8 A

 I. Cele konkursu:
* kształtowanie kultury czytelniczej uczniów 
*integracja środowiska uczniów i nauczycieli szkół legionowskich
*promocja czytelnictwa w naszym mieście
*zaakcentowanie Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

II. Uczestnicy:
konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum i liceum (w konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkołę, wyłonione w wyniku eliminacji szkolnych).

III. Organizatorzy 
*konkurs przygotowywany jest przez nauczycieli bibliotekarzy legionowskich szkół ponadpodstawowych.

IV. Przebieg konkursu
I etap – szkolny:
*przygotowują i przeprowadzają nauczyciele bibliotekarze,
*celem tego etapu jest wyłonienie drużyny, która będzie reprezentowała szkołę  w II etapie konkursu,
* jest to etap pisemny ze znajomości treści lektur,
*z przeprowadzonych eliminacji szkolnych należy sporządzić protokół zbiorczy,
*szkoły zgłaszają swoich reprezentantów do tegorocznego organizatora: Powiatowy Zespół Szkół  Ogólnokształcących w Legionowie do końca marca 2018r.
II etap – międzyszkolny:
*drużyny odpowiadają ustnie lub pisemnie na zadane, różnorodnie punktowane pytania,
*przy udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe drużyny mogą się naradzać, ale odpowiedzi udziela wyłącznie wcześniej wybrany i zgłoszony organizatorom kapitan,
*wygrywa zespół, który w całej rozgrywce zdobędzie największą liczbę punktów,
*w przypadku równej ilości zdobytych punktów przewiduje się dogrywkę,
*ewentualne reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w trakcie konkursu; po jego zakończeniu jury nie będzie ich rozpatrywać,
*odpowiedzi ocenia Komisja powołana przez Dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie złożona z nauczycieli bibliotekarzy i polonistów,
*w przypadku wątpliwości glos decydujący należy do przewodniczącego Komisji,
*z przeprowadzonego konkursu należy sporządzić protokół zbiorczy.

V. Nagrody
*zwycięskie drużyny otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe. Przewidziane są też upominki książkowe za uczestnictwo oraz książka do biblioteki szkolnej.

VI. Postanowienia ogólne
*co roku organizatorzy wybierają inny temat szczegółowy konkursu, a konkurs zawsze odbywa się w innej szkole.  

Serdecznie zapraszamy!!!Umieszczono: 29.10.2017 r., godz. 13.15
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat