Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV-VI do udziału w szkolnym konkursie plastycznym ”Najpiękniejsza zakładka do książki"

Cele konkursu:

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży książką.
2. Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni dzieci i młodzieży.
3. Promocja Biblioteki, książki i czytelnictwa.
4. Utrwalenie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom.
5. Zachęcenie do odwiedzin Biblioteki.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
  "Najpiękniejsza zakładka do książki"

§ 1
Organizatorem Konkursu jest biblioteka szkolna.
§ 2
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej.
§ 3
Przedmiotem konkursu jest wykonanie samodzielnie zakładki do książki. Technika dowolna.
§ 4
Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 30 października 2015 r..
§ 5
Warunkiem przyjęcia pracy na konkurs jest opatrzenie jej na odwrocie danymi: imię i nazwisko autora, klasa. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
§ 6
Organizator Konkursu powołuje JURY, które oceni najpiękniejsze prace.
§ 7
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane i wyeksponowane na wystawce w bibliotece szkolnej oraz publikowane na stronie zs3.legionowo.pl
§ 8
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2015 r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają nagrody!!!  
Umieszczono: 25.10.2015 r., godz. 17.55
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat