Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Klasy 5 (Sławomir Pniewski)

Proszę dokończyć folder szkoły. Jest to zaległa praca, która powinna być oddana na początku semestru. Wielu uczniów nie wykonała jej. Proszę wykorzystać czas i uzupełnić. Najwygodniej wykonać w programie word, Trzeba zmienić układ strony i dodać 3 kolumny.
Zadanie 2.
Można wykonać wykres (tak jak robiliśmy w szkole na ostatniej lekcji) W jednej kolumnie uwzględniamy nazwę kraju, w drugiej temperaturę (minimalną i maksymalną) - wykres liniowy (obie na jednym wykresie - uwzględniamy trzy kolumny, trzeba przestawić, aby były obok siebie).
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat