Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców: 
Przewodniczący: p. Joanna Stępkowska
Zastępca przewodniczącego: p. Agnieszka Napieralska - Jędrachowicz
Sekretarz: p. Ewa Czachowska
Skarbnik: p. Anna Rudnicka - Suska
Członek: p. Dorota Portacha
Komisja Rewizyjna:
p. Magdalena Bednarska
p. Monika Głogowska

Kontakt z Radą Rodziców:
email: radarodzicow.zsnr3@gmail.com 

Konto Rady Rodziców:
Wpłaty na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Wł. Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo można dokonywać na konto bankowe: BS O/Legionowo 67 8013 0006 2001 0004 3980 0001


  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat