Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Trójka o ERASMUSIE

Na przełomie września i października nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie uczestniczyli w szkoleniach językowych oraz metodycznych, które odbywały się na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii w ramach realizacji projektu "Łączą nas różnice" ERASMUS +, POWER  2016-1-PL01-KA101-024831. Mobilności przyniosły uczestnikom wiele ciekawych wrażeń, poszerzyły umiejętności językowe, zapoznały z systemami edukacji w innych krajach oraz w przypadku kursów metodycznych pokazały ciekawe metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK, które będą wdrażane w pracy z uczniami podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat