Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Projekty e-Twinning w ramach realizacji projektu "Łączą nas różnice" ERASMUS +, POWER  2016-1-PL01-KA101-024831

Nauczyciele naszej szkoły wraz z uczniami biorą udział w ciekawych projektach e-Twinning w ramach realizacji projektu "Łączą nas różnice" ERASMUS +, POWER  2016-1-PL01-KA101-024831.


Pani Agnieszka Burchart – Piórkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej realizuje z klasą 1b projekt pt. „Higiena osobista - ważna sprawa - Personal hygiene" we współpracy ze szkołą w Turcji.
Pani Jolanta Dobrowolska – nauczyciel matematyki podczas dodatkowych zajęć matematycznych z elementami języka angielskiego „W matematyce łączą nas różnice” realizuje z klasą 6 b projekt pt. "Am I a Vitruvian man?” we współpracy ze szkołami w Serbii i w Turcji.
Pani Magdalena Krysik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej realizuje z klasą 3e projekt pt. „Clean air and smog" we współpracy ze szkołą partnerską w Turcji.
Pani Beata Zamielska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej realizuje z klasą 3b projekt pt. „Noise - very important problem” we współpracy ze szkołami w  Słowacji i w Turcji.


Dzięki udziałowi w projektach e-Twinning uczniowie mają możliwość poznawania innych kultur, rozwijają umiejętności językowe, realizują treści podstawy programowej oraz wykraczające poza nią w ciekawy sposób. Nauczyciele dzięki wymianie doświadczeń ze szkołami partnerskimi dzielą się swoją wiedzą metodyczną, rozszerzają współpracę międzynarodową, poznają systemy edukacyjne w innych krajach, ale także promują działania naszej szkoły. Przede wszystkim też promują wartość edukacji wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej podczas kiermaszy i  dni otwartych organizowanych w szkole.

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat