Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Prezydium Rady Rodziców


przewodnicząca: p. Joanna Stępkowska
z-ca przew.: p. Beata Kotowska
sekretarz: p. Agnieszka Opalińska
skarbnik: p. Anna Rudnicka
członek: p. Marzena Wojtyńska

Kontakt z Radą Rodziców:

email: radarodzicow.zsnr3@gmail.com

Strona internetowa Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców:
Wpłaty na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Wł. Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo można dokonywać na konto bankowe: BS O/Legionowo 67 8013 0006 2001 0004 3980 0001
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat