Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

ŚWIETLICOWY RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY
„Postacie z legend polskich”
ORGANIZOWANY PRZEZ ŚWIETLICĘ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LEGIONOWIE

REGULAMIN KONKURSU


CELE KONKURSU


- utrwalenie znajomości legend polskich metodą aktywizującą,
- rozwijanie kreatywności uczniów,
- aktywny udział uczniów i ich rodziców w życiu szkoły,
- wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy.

ORGANIZATOR

- organizatorem jest Świetlica ZS Nr3 w Legionowie - p. Danuta Chowaniec i p. Aneta Szachna.

UCZESTNICY

- uczniowie klas 0, I, II, III uczęszczający do świetlicy ZS Nr3 wraz z Rodzicami,

KRYTERIA OCENY PRAC


1. Uczniowie z pomocą swoich rodziców wykonują 2 postacie z legend ( podanych przez Organizatora) w formie kukiełek z łyżek drewnianych.
2. Do wyboru są następujące legendy i postacie:
- „Wars i Sawa” – postacie: Wars i Sawa.
- „Legenda o Smoku Wawelskim” – postacie do wykonania: szewczyk i smok.
- „Legenda o białym orle” – postacie do wykonania: Lech i orzeł lub Czech i Rus.
3. W przypadku zdecydowania się na wykonanie postaci z „Legendy o białym orle” dopuszczalna jest współpraca 2 rodzin w celu wykonania kompletu kukiełek.
4. Ocenie będą podlegać:
- zgodność z tematem,
- oryginalność wykonania,
- estetyka i trwałość wykonania.
5. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę: imię i nazwisko ucznia oraz klasa, imiona i nazwisko rodziców.

TERMIN ODDAWANIA PRAC

- prace należy dostarczyć do dnia: 28 listopada 2016 r. do świetlicy sala 22 i 23.

Prace niezgodne z regulaminem, lub oddane po terminie nie będą oceniane.

OGŁOSZENIA WYNIKÓW, NAGRODY

- Dla każdej kategorii wiekowej przyznana zostanie jedna Nagroda.
- Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora do 10 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
- Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
- Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących Konkursu, do prezentacji zdjęć, notatek na stronie internetowej szkoły.

Umieszczono: 13.11.2016 r., godz. 18.53
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat