Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Harmonogram dnia


HARMONOGRAM DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

7.00 – 8.00 – Zbieranie się dzieci w świetlicy. Rozmowy z rodzicami. Zabawy w kącikach zainteresowań .
8.00 – 9.00 – Przygotowanie do zajęć: sprawdzenie i uzupełnienie braków w pracy domowej. Czytanie czasopism, książek, gry stolikowe. Zabawy swobodne wg indywidualnych zainteresowań dzieci.
9.00 – 9.30 – Śniadanie.
9.30 – 11.30 – Zajęcia tematyczne wg miesięcznych planów pracy. Spacery, wyjścia na plac zabaw i boisko szkolne. Zabawy ruchowe w sali, gry planszowe i zabawy stolikowe.
11.30 – 12.30 – Sprzątanie sali po zajęciach. Przygotowanie do obiadu. Obiad. Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
12.30 – 14.30 – Spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, gry planszowe i zabawy stolikowe. Zajęcia tematyczne wg tygodniowych planów pracy.
14.30 – 15.00 – Podwieczorek.
15.00 – 16.00 – Pomoc w odrabianiu prac domowych. Nauka własna pod opieką nauczyciela. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Ciche czytanie pras dziecięcej, literatury dziecięcej.
16.00 – 17.00 - Zabawy w kącikach zainteresowań. Gry planszowe, oglądanie filmów. Porządkowanie sali, układanie gier i zabawek. Odbieranie dzieci przez rodziców bądź opiekunów. Indywidualne rozmowy z rodzicami.

Harmonogram dnia, który obowiązuje w naszej świetlicy jest zgodny z wymogami Ustawy o Systemie Oświaty. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu. Czas poszczególnych zajęć jest modyfikowany zgodnie z potrzebami, możliwościami, aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

HARMONOGRAM DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ  - oddział zerowy

7.00 – 8.00 – Zbieranie się dzieci w świetlicy. Rozmowy z rodzicami. Zabawy w kącikach zainteresowań .
13.00 – 13.30 - Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
13.30 – 14.30 – Spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, gry planszowe i zabawy stolikowe. 
14.30 – 15.00 - Zajęcia tematyczne wg tygodniowych planów pracy.
15.00 – 15.30 – Podwieczorek.
15.30 – 17.00 - Zabawy w kącikach zainteresowań. Gry planszowe, oglądanie filmów. Porządkowanie sali, układanie gier i zabawek. Odbieranie dzieci przez rodziców bądź opiekunów. Indywidualne rozmowy  z rodzicami.

Harmonogram dnia, który obowiązuje w naszej świetlicy jest zgodny z wymogami Ustawy o Systemie Oświaty. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu. Czas poszczególnych zajęć jest modyfikowany zgodnie z potrzebami, możliwościami, aktywnością i zainteresowaniami dzieci.


  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat