Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
dla uczniów klas II SP uczęszczających na świetlicę
pt. „Piękne i poprawne czytanie”

Termin: 16 listopada 2015 roku godz. 12.30

Regulamin:

1.Każdy uczestnik konkursu będzie miał możliwość głośnego przeczytania tekstu wybranego przez siebie wcześniej i przygotowanego pod względem technicznym.

2.Zakres przygotowanego tekstu – 12 wierszy.

3.Wymagana jest obecność w tekście dialogu.

4.Wyboru fragmentu tekstu dokonuje uczestnik.

5.Tekst może być wybrany z lektury, ulubionej książki, bajki, itp.

6.Fragment tekstu obejmuje wyłącznie prozę.

7.Ocenie podlegają: płynność czytania, poprawna wymowa wyrazów, stosowanie właściwej intonacji oraz estetyka czytania – interpretacja uczuciowa, zamiana natężenia głosu i tempa w zależności od treści zdań.

8.Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 6 listopada 2015 r. w sali 22 u organizatora konkursu – Danuty Chowaniec.

9.Za zdobycie pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody.

10.Technika czytania będzie poddana ocenie jury.

 

Umieszczono: 09.11.2015 r., godz. 11.24
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat