Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

List Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Pracownicy Szkoły!
Inauguracja nowego roku szkolnego to czas wyjątkowy, czas kiedy po wakacyjnym odpoczynku z nadzieją spoglądamy w przyszłość, tworzymy nowe plany i wyznaczamy drogę ku nowym celom. 

Drodzy Uczniowie przed Wami dziesięć miesięcy wytężonej nauki, mam przeczucie, że będzie toczas wypełniony zdobywaniem wiedzy. Nowy rok szkolny to także nowe nadzieje i nowe wyzwania. Mam nadzieję, że ten rok dostarczy nam wszystkim wiele zadowolenia, radości i sukcesów. Myślę, że temu będą sprzyjać nie tylko zajęcia lekcyjne, ale i możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, które rozpoczną się niebawem, podejmowanie ciekawych projektów przez nauczycieli, ale i wymiany międzynarodowej, którą będziemy kontynuować w tym roku szkolnym z zaprzyjaźnionymi szkołami.

Życzę Wam zatem, aby w ciągu najbliższych 10 miesięcy udało Wam się zachować zapał i energię do działania, które towarzyszą Wam dzisiaj, żeby wszystkie lekcje były dla Was lekcjami ważnymi, które zapamiętacie i będziecie wspominać po latach z wdzięcznością dla swoich nauczycieli.

Wam Szanowni Rodzice życzę zadowolenia ze swoich dzieci, radości z drobnych nawet ich osiągnięć. Jednocześnie zachęcam gorąco Państwa do ścisłej współpracy z nauczycielami, ze szkołą – tylko nasze wspólne działania zagwarantują właściwy i harmonijny rozwój dzieci.

Wam Koleżanki i Koledzy Nauczyciele życzę, by najbliższe miesiące przyniosły jak najwięcej okazji do satysfakcji i najprostszej w świecie radości czerpanej z kontaktu z dziećmi i osiągnięcia założonych celów w pracy z nimi oraz tego, żebyście byli dla swoich uczniów nie tylko źródłem wiedzy i umiejętności, ale także mistrzami i autorytetami. 
Dołóżmy wszelkich starań, aby ten rok szkolny dobrze zapisał się w naszej pamięci.
Niech nowy rok szkolny przyniesie Wam same sukcesy, potwierdzone wysokimi notami w dzienniku, a nauka będzie źródłem radości i satysfakcji.

I pamiętajcie, że za 10 miesięcy znów będą wakacje! 

Rok szkolny 2015/2016 ogłaszam za rozpoczęty.

Powodzenia!!!


                                                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
                                                                                                                                         Katarzyna Janicka
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat