Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Informacja dotycząca przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 - I NABÓR

Drodzy Rodzice,
Informujemy, że od dnia 01.03.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. trwa nabór dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022.

Kwalifikowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeniowych wypełnionych przez rodziców/prawnych opiekunów. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci klas I – III, których rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo. Lista dzieci przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2021/2022 będzie dostępna w sekretariacie szkoły oraz u kierownika świetlicy  od dnia 14 czerwca 2021 r.
Umieszczono: 04.03.2021 r., godz. 07.40
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat