Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

POWRÓT UCZNIÓW KLAS 1 – 3 DO SZKOŁY

Szanowni Państwo,  Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. Powrót uczniów do szkoły oraz zajęcia dodatkowe organizowane na terenie placówki będą odbywały się w reżimie sanitarnym. Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ szkoła przygotowana jest na powrót uczniów. Zajęcia będą odbywały się według planu, który obowiązywał w czasie pracy stacjonarnej. Do piątku 15.01.2021 r. wychowawcy klas I-III przekażą Państwu poprzez dziennik elektroniczny, szczegółowe informacje dotyczące powrotu uczniów do szkoły.
                                                                                 
Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dla szkół podstawowych klas I-III : Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Umieszczono: 13.01.2021 r., godz. 15.46
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat