Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Drodzy Ósmoklasiści!
Dyrektor Szkoły informuje, że 31 lipca br. od godz. 10:00 w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl) można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali.
Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu można odebrać w sekretariacie szkoły od piątku tj. 31.07.2020 r. od godz. 12.00.
Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności należy pamiętać o założeniu maseczki.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:
– stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021),
– stronach internetowych kuratoriów oświaty,
– stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.
Umieszczono: 30.07.2020 r., godz. 23.10
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat