Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Konkurs „Nasze miasto…nasza szkoła”.

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na tekst literacki, którego temat przewodni brzmi: „Nasze miasto…nasza szkoła” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji..

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły  do wzięcia udziału w konkursie na tekst literacki, którego temat przewodni brzmi: „Nasze miasto…nasza szkoła”. Dopuszczalne formy przekazywanych prac to: wiersz, opowiadanie, bajka, legenda, blog, dziennik (fragment), scenariusz, felieton, esej, wywiad, reportaż lub recenzja. Maksymalna objętość tekstu – 2000 znaków. Mogą wziąć w nim udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Oprócz nagród książkowych przewidujemy opublikowanie wybranych tekstów na stronie internetowej szkoły. Konkurs jest realizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać u nauczycieli polonistów oraz w bibliotece szkolnej.

Regulamin konkursu literackiego „Nasze miasto…nasza szkoła”

1.            Organizatorem konkursu literackiego „Nasze miasto…nasza szkoła” jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie


2.            Konkurs jest realizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji.


3.            Temat przewodni konkursu to: Nasze miasto…nasza szkoła.


4.            Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:


Uczniowie klas 4-6,


Uczniowie klas 7-8.


5.            Dopuszczalne formy nadsyłanych tekstów to: wiersz, opowiadanie, bajka, legenda, blog, dziennik (fragment), scenariusz, felieton, esej, wywiad, reportaż lub recenzja.


6.            Maksymalna objętość tekstu to 2000 znaków.


7.            Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jeden tekst.


8.            Prace należy przekazywać nauczycielom polonistom lub bibliotekarzom w formie papierowej (rękopis lub wydruk) do 16.03.2020 r.


9.            Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora/kę regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz organizatora praw autorskich do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na publikację zarówno w zbiorze tekstów jak i na stronach internetowych organizatora. Zgłaszając do konkursu pracę uczestnik/czka oświadcza, że nadesłana praca jest jego/jej autorstwa i nie była nigdzie wcześniej publikowana.

10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej organizatora nie później niż 21.03.2020 r. (Międzynarodowy Dzień Poezji)


Umieszczono: 06.02.2020 r., godz. 21.45
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat