Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Archipelag Skarbów

W dniach 27-28 maja 2019r. odbyły się warsztaty dla klas 7, 8 i oddziałów gimnazjalnych pt: „Archipelag Skarbów”, prowadzony przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Program podejmował treści profilaktyki oraz form przeciwdziałania zachowaniom problemowym i ryzykownym wśród młodzieży..
W dniach 27-28 maja 2019r. odbyły się warsztaty dla klas 7, 8 i oddziałów gimnazjalnych pt:  „Archipelag Skarbów”, prowadzony  przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Program  podejmował treści profilaktyki oraz form przeciwdziałania zachowaniom problemowym i ryzykownym wśród młodzieży. Program ten zgłoszony został do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego opracowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii. W związku z powyższym jakość przekazywanych treści programu jest profesjonalna.

Umieszczono: 06.06.2019 r., godz. 15.42
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat