Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Dzień Praw Dziecka

W dniu 20 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka....
20 listopada br. po raz piąty w Polsce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień
Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika
Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie
zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.
W naszej szkole uczniowie przedstawiali swoje prawa na lekcjach oraz wyrazili je w formie plakatu.
  
 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka ma przypominać wszystkim dorosłym,
że każde dziecko ma niezbywalne prawo, zapisane w Konstytucji RP i
Konwencji o prawach dziecka do tego, aby było otoczone miłością, aby
było wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy.


Umieszczono: 22.11.2018 r., godz. 18.59
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat