Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZDOBYWANIA CERTYFIKATU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

.
W dniu 16.06.2016r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie rocznych działań w zakresie zdobywania certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W spotkaniu uczestniczyli:
- pan Piotr Zadrożny – zastępca prezydenta miasta Legionowo
- pani Ewa Milner - Kochańska – Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Legionowo
- pani Katarzyna Janicka – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
- pani Beata Niziołek – wicedyrektor klas 4 – 6 i 1 – 3 G oraz koordynator Szkoły Promującej Zdrowie
- pani Aldona Mirzejewska – wicedyrektor kl. 1 – 3 SP
- pani Agata Socha – obecny szkolny koordynator zespołu promocji zdrowia
oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice.


Na dzisiejszym spotkaniu zaprezentowaliśmy nasze akcje i przedsięwzięcia prozdrowotne. Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która tworzy warunki fizyczne i społeczne, sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwia aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia. W tym roku uczestniczyliśmy w ponad 30 akcjach m.in. programach, projektach, konkursach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Wszystkie podejmowane działania łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie. Do naszych działań związanych z promocją zdrowia należało: prowadzenie sukcesywnie przez okres 2 miesięcy akcji dostarczania jabłek, które bardzo pozytywnie, ale i przyjaźnie zostały przyjęte przez uczniów oraz ich rodziców; prowadzenie akcji w ramach witaminowych wtorków; programu profilaktycznego „Zdrowo, kolorowo, witaminowo”; konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie.

W ramach zdobywania certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie podjęliśmy wiele działań od roku 2011 roku, kiedy to rada pedagogiczna wyraziła chęć przystąpienia do programu. 18 listopada 2011 roku zostaliśmy wpisani na listę szkół kandydujących, a w kwietniu 2014 zostaliśmy przyjęci do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nawiązaliśmy współpracę z koordynatorem wojewódzkim, a następnie przedstawiliśmy ideę SZPZ nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Obecnie w zdobywanie certyfikatu zaangażowana jest cała społeczność szkoły.

Został powołany zespół do spraw promocji zdrowia, który opracował szkolny program promocji zdrowia pt. „Zdrowie nie tylko w mowie”. Zespół ds. promocji zdrowia przeprowadził ankietę wśród społeczności szkolnej na temat zdrowego trybu życia oraz ankietę badającą klimat szkoły.

Od początku naszych działań współpracowaliśmy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie działań prozdrowotnych, m. in. z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Legionowie, Urzędem Miasta w Legionowie, Polską Unią Medycyny Transplantacyjnej, Polskim Czerwonym Krzyżem

Przez ten czas zorganizowaliśmy szereg działań takich jak: spektakle profilaktyczne, programy prozdrowotne, spotkania z pielęgniarką, studentami medycyny, sportowcami.

Zrealizowaliśmy szereg projektów edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Wzięliśmy udział w kilkunastu kampaniach i akcjach edukacyjnych oraz społecznych o zasięgu miejskim i ogólnopolskim. Prowadziliśmy warsztaty zdrowotne i ekologiczne dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Corocznie obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia oraz Światowy Dzień Walki z AIDS czy Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Uczestniczymy w ogólnopolskich programach w zakresie zdrowego żywienia: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Pozdro”, „Jedz smacznie i zdrowo”.

W ramach WDN nauczyciele, ale i rodzice szkolili się z zakresu epilepsji, cukrzycy, pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie wykazują duże zainteresowanie tematyką zdrowia, chętnie angażują się w akcje, kampanie, konkursy, programy. Promujemy wśród uczniów zasady zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Wszystkie działania zrealizowaliśmy dzięki współpracy zespołowej całej społeczności szkolnej, przy wsparciu środowiska lokalnego. Aktywna współpraca z całą społecznością szkolną pozwala nam promować i szerzyć działania prozdrowotne wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Podczas dzisiejszego apelu uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne z działań zdrowotnych, jakie miały miejsce w tym roku szkolnym. Również nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli nagrali film dotyczący prawidłowego mycia rąk. Podczas spotkania zostały również wręczone nagrody w ramach szkolnego konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie. W konkursie zostało wybrane oficjalne logo Szkoły Promującej Zdrowie dla Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie. Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki w postaci śniadaniówek i żeli antybakteryjnych. Uroczystość umilały nam występy najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Społeczność Zespołu Szkół Nr 3 nadal planuje i realizuje wiele działań prozdrowotnych pod kierunkiem p. Beaty Niziołek i p. Agaty Sochy. Nasze działania przyniosły korzyści wszystkim uczestnikom, którzy pogłębili treści z edukacji prozdrowotnej i proekologicznej, podnosili swoje kwalifikacje, doskonalili swoje umiejętności, wymieniali się doświadczeniami doskonaląc swój warsztat pracy.

Dzisiejsza uroczystość została zorganizowana przez zespół ds. promocji szkoły w składzie: p. Agata Socha, p. Beata Niziołek, p. Iwona Kraśniewska, p. Katarzyna Poławska, p. Beata Zamielska, p. Ewa Ławruszkiewicz, p. Ewa Burdyńska, p. Tomasz Kurach.
Umieszczono: 20.06.2016 r., godz. 15.51
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat