Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Przyrodniczy projekt edukacyjny klasy 6A

.

       W dniu 11 stycznia 2016r. uczniowie klasy innowacyjnej 6A wykonali przyrodniczy projekt edukacyjny pt. „Rozpoznajemy ptaki”. Uczniowie zostali podzieleni na sześć grup, w których musieli wyszukać informacji dotyczących różnych gatunków ptaków. Projekt obejmował treści nauczania realizowane na lekcjach przyrody. Każdy zespół miał za zadanie przygotować informacje na temat cech charakterystycznych wybranych gatunków ptaków, ich trybu życia i wyglądu zewnętrznego. Uczniowie zwrócili uwagę także na zagrożenia i ochronę gatunkową. Każda z grup przygotowała z zebranych materiałów plakaty na temat ptaków:

- „Ptaki gospodarstw domowych”
- „Ptaki leśne i łąkowe”
- „Ptaki środowisk wodnych”
- „Ptaki w obrębie osiedli ludzkich”
- „Ptaki terenów podmokłych”
- „Ptaki szponiaste”

     Praca metodą projektów uczy uczniów współpracy w zespole oraz pozwala na wybranie najciekawszych pomysłów do wykonania wspólnej pracy.

    Celem tej metody jest kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej uczniów, zbierania i selekcjonowania informacji, rozwiązywania problemów, pracy w grupie, podejmowania decyzji, oceniania, komunikowania się.
       
Projekt angażuje całą klasę, motywuje uczniów do samodzielnej pracy, rozwija umiejętność pracy w zespole, wzbogaca wiedzę i uczy jej wykorzystania w praktyce, kształtuje świadomość uczniów, poszerza ich horyzonty myślowe, czyni bardziej ciekawymi świata zewnętrznego, podnosi poziom umiejętności interpersonalnych, wpływa na zmianę postaw uczniów wobec siebie, innych osób i środowiska. Dzięki realizacji projektu uczniowie zyskują poczucie większej wartości i pewności siebie.
Umieszczono: 11.01.2016 r., godz. 22.43
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat