Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informujemy, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

W związku z powyższym ustalenia obowiązują pracowników szkoły, uczniów/ dzieci oraz ich rodziców podczas pobytu w szkole.

Ponieważ uregulowane są tak istotne kwestie, jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, funkcjonowania szatni, stołówki, kwestie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły i wiele innych istotnych kwestii, bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z dokumentem oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

                                                                                                                           

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

Załącznik nr 1  do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii - KARTA DEZYNFEKCJI POMIESZCZENIA

Załącznik nr 2 do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii - KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA

Klauzula informacyjna Rodo oraz oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów


Umieszczono: 30.08.2020 r., godz. 19.21
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat