Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zapraszamy do naszej szkoły!!!Dyrektor Szkoły informuje, iż rozpoczynamy nabór do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3
im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo na rok szkolny 2019/2020

WAŻNE! Pomimo, że rekrutacja prowadzona jest w systemie internetowym, TO WYDRUKOWANY I WYPEŁNIONY WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO PLACÓWKI. Wypełnienie wniosku jedynie na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do placówki pierwszego wyboru oznacza iż dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji.

Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie

Pisemne poświadczenie woli zapisu dziecka
Umieszczono: 06.02.2019 r., godz. 22.10
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat