Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Uwaga Rodzice!
Ubezpieczenie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 3

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 składka roczna ubezpieczenie od ucznia wynosi 26 złotych (słownie: dwadzieścia sześć złotych). Z Kartą Dużej Rodziny – jedna składka za wszystkie dzieci.

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia , sposobie zgłaszania zdarzeń, znajduje się w: Bardzo prosimy o następujący sposób dokonywania opłaty za ubezpieczenie uczniów:

1.      Rodziców prosimy, by składki na ubezpieczenie uczniów przekazywali Skarbnikom Klas. 

2.      Skarbników Klas prosimy o dokonanie wpłat przelewem na Nr konta:

08 1240 6960 7170 0012 5003 4880

Prosimy Skarbników Klas o wpłaty na podany wyżej numer konta do 30.09.2016.

Prosimy Skarbników Klas również o to, by lista dzieci, za które wpłacone zostaną składki, trafiła do sekretariatu Szkoły. 


Ponadto informujemy, że w ramach umowy ubezpieczenia EDU Plus można (nie polecamy jednak tej metody) opłacać składki również gotówką w oddziałach Banku PEKAO. Ale w celu dokonania wpłaty gotówkowej należy poinformować obsługę Banku Pekao o istniejącej umowie miedzy InterRisk TU SA Vienna Insurance Group a Bankiem Pekao.

Ale UWAGA! Bank od wpłat gotówkowych będzie pobierał – niezależnie od wysokości wpłacanej gotówką kwoty -  opłatę manipulacyjną w wysokości 3,00 złotych (słownie: trzy złote).

Dlatego w celu zaoszczędzenia naszych pieniędzy proponujemy dokonywać opłat składki za ubezpieczenie przelewem.

Załączniki Nr 2 Informacja_o_wplatach_gotowkowych_na_ubezpieczenie_uczniow

Z poważaniem

Rada Rodziców zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie

Umieszczono: 26.09.2016 r., godz. 14.19
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat