Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

WARSZTATY DLA RODZICÓW Z PROFILAKTYKI AGRESJI

Dnia 5 października w Zespole Szkół NR 3 w Legionowie odbyły się warsztaty dla rodziców uczniów z zakresu profilaktyki agresji. Przybyłych na warsztaty rodziców powitała pani dyrektor Katarzyna Janicka.Tematem spotkania warsztatowego było - Jak poradzić sobie z dzieckiem agresywnym, sprawiającym kłopoty wychowawcze?.


             Podczas warsztatów prowadzonych przez instruktorów ze Stowarzyszenia Epsilon Centrum Edukacji i Profilaktyki rodzice mieli przyjemność dowiedzieć się czego naprawdę pragną dzieci? Jak dzielić uwagę pomiędzy potrzebami swoimi i potrzebami dziecka?

           Warsztaty z profilaktyki agresji poszerzały wiedzę na temat dotyczący problemu niewłaściwego zachowania dzieci znajdujących się w sytuacjach konfliktowych. Ponadto instruktorzy przekazywali wiedzę dotyczącą, w jaki sposób dzieci manifestują swoje potrzeby oraz jak prawidłowo je odczytać, jak niezaspokojone potrzeby wpływają na zachowanie dzieci, ale też jak wpływać na kształtowanie umiejętności konstruktywnego zaspakajania potrzeb emocjonalnych dziecka w zależności od wieku. W trakcie warsztatów przedstawione zostały sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi ze szczególnym uwzględnieniem metod konstruktywnego wyciągania konsekwencji. Instruktorzy podkreślali rolę` nagradzania w wychowaniu jako elementu wzmacniania prawidłowych zachowań oraz wpływu nagradzania na zachowanie dziecka i jego obraz samego siebie.

          Ponadto rodzice pracując w grupach zastanawiali się nad pytaniem - jakie wymagania mogę stawiać dziecku w wieku szkoły podstawowej w egzekwowaniu właściwego zachowania?

Umieszczono: 06.10.2015 r., godz. 22.56
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat