Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wykaz instytucji pozaszkolnych udzielających wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

Wykaz instytucji pozaszkolnych udzielających wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

Instytucje pozaszkolne udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Jagiellońska 2, 05-120 Legionowo
Telefon (22) 774-38-14
Telefon (22) 766-16-99
Adres e-mailporadnia@ppplegionowo.pl
Oferta poradni: opiniowanie, działalność orzeczeniowa, poradnictwo zawodowe, dyżur psychologiczny
Stały dyżur psychologa od wtorku do czwartku w godzinach 16.00 – 18.00.
Zgłoszenia bez zapisów.
Na dyżur psychologiczny zapraszamy:
⦁    rodziców, opiekunów prawnych,
⦁    dzieci i młodzież w wieku szkolnym,
⦁    rodziny,

Uwaga:
Rodziców małych dzieci zapraszamy na spotkania z psychologami w ramach dyżuru bez dzieci.
Wizyta w poradni w godzinach popołudniowych oraz rozmowa dorosłych jest dla małego dziecka nużąca, dlatego okazuje ono zniecierpliwienie, które utrudnia spokojne omawianie zgłaszanych problemów.
Kiedy warto zgłosić się na dyżur:
⦁    dziecko przeżywa trudności emocjonalne – jest smutne, wycofane z kontaktu, doświadcza lęków, wybuchów złości, dużej zmienności nastrojów;
⦁    występują nieuzasadnione medycznie objawy somatyczne (bóle brzucha, głowy, mdłości, moczenie, nawykowe zaparcia, tiki nerwowe itp.);
⦁    dziecko ma trudności w nawiązaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych;
⦁    dziecko przejawia niechęć lub odmawia chodzenia do przedszkola lub szkoły;
⦁    występuje podejrzenie eksperymentowania przez dziecko z używkami;
⦁    uczeń w wieku gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym potrzebuje porady zawodowej;
⦁    rodzic lub rodzice doświadczają problemów emocjonalnych (trudności w kontrolowaniu złości, lęki, przygnębienie, rozchwianie emocjonalne);
⦁    rodzic lub rodzice doświadczają problemów wychowawczych (trudno im wyegzekwować posłuszeństwo dziecka, nie wiedzą jak reagować na określone zachowania dziecka, brak spójnego, konsekwentnego i skutecznego systemu oddziaływań wychowawczych);
⦁    występują trudności w relacjach rodzinnych (konflikty, przemoc, uzależnienia, konflikt okołorozwodowy);
⦁    dziecko, rodzic, bądź rodzina ma za sobą trudne przeżycia (utrata bliskiej osoby, wypadek komunikacyjny, ciężka choroba, doświadczenie przemocy, wykorzystania seksualnego, rozwód);
⦁    zapraszamy także nauczycieli potrzebujących konsultacji dotyczących wykonywanej pracy w związku z doświadczanymi trudnościami merytorycznymi (praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych), emocjonalnymi i wychowawczymi;
W wyniku konsultacji na dyżurze można uzyskać:
⦁    lepsze rozumienie przeżywanych problemów umożliwiające wypracowanie strategii radzenia sobie z nimi;
⦁    poradę i wskazania dotyczące dalszego postępowania;
⦁    informację o specjalistycznych placówkach świadczących pomoc specyficzną ze względu na charakter zgłoszonego problemu.
Rozmowa z psychologiem na dyżurze trwa ok. 40 min. Po takim spotkaniu nie wydajemy opinii. Bywa, że po konsultacji na dyżurze, zalecane jest przeprowadzenie badania psychologicznego.

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży  (w ramach NFZ)
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
WARSZAWA OCHOTA, ŻWIRKI I WIGURY 63A
022 317 91 88 I 022 317 91 89
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
MEDIKAR
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
 WARSZAWA MOKOTÓW, SIELECKA 22
 022 880-91-37
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MŁODZIEŻY
WARSZAWA MOKOTÓW, JANA III SOBIESKIEGO 9
0-22 45-82-611
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE, ABRAHAMA 16
22 810 44 36
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE
PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WARSZAWA, PUŁAWSKA 87/89
22 841-26-54
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA VITAMED
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC, WILEŃSKA 18
22 4738937, 22 4738794
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
WARSZAWA URSYNÓW, ZAMIANY 13
226448318
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
GABINET PZP DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAG.
WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC, JAGIELLOŃSKA 34
226194231 226194727
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z.O.O.
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WARSZAWA, DZIELNA 7
22 468 25 39
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
SAMODZIELNY PUBL ZESP ZAKŁ LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WARSZAWA ŻOLIBORZ, KOCHOWSKIEGO 4
22 839 38 13
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WARSZAWA WOLA, MARCINA KASPRZAKA 17 A
223277381, 223277333
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WARSZAWA, PILICKA 21
0228440637
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” W WARSZAWIE
PORADNIA PSYCHIATRYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WARSZAWA WAWER, ALEJA DZIECI POLSKICH 20
022/815-71-61
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA – ŚRÓDMIEŚCIE
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
WARSZAWA WOLA, SZLENKIERÓW 10
022 632 37 94 022 632 42 50

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE, NIEKŁAŃSKA 4/24
22 50-98-390
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN
WARSZAWA OCHOTA, ŻWIRKI I WIGURY 63A
022 317 91 88 I 022 317 91 89
Poradnie psychologiczne w ramach NFZ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA OCHOTA
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
WARSZAWA OCHOTA, SKARŻYŃSKIEGO 1
22 822-14-88
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” W WARSZAWIE
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
WARSZAWA WAWER, ALEJA DZIECI POLSKICH 20
022/815-12-60

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-120 Legionowo , ul. Aleja 3 Maja 28
tel / fax (0-22) 774-08-66, (0-22) 774-28-37
email: sekretariat@opslegionowo.pl
Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP: /g34wm5v9fh/skrytka
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Katarzyna Zaliwska -. wew. 115
Halina Kuźmińska – wew. 123
Zofia Dobrzyńska – wew. 124
Hanna Kosewska – wew. 112
Elżbieta Brulińska – wew. 122
Hanna Stefanik – wew. 124
Jolanta Wojciechowska – wew. 115
Anna Jezierska – wew. 123
Monika Kajka – wew. 113
Monika Głuchowska – wew. 122
Anna Sokołowska – wew. 114
Marta Ziemak-Seledyn – wew. 114
Julitta Litner – wew. 122
Cezary Kaczkowski- wew. 113
Żaneta Kowalczyk- wew. 112
FILIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
⦁    Polskiej Organizacji Wojskowej 4/40
05-119 Legionowo
tel. 505-241-556
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA
⦁    Olszankowa E
05-120 Legionowo
tel. (22) 784-40-28
Świetlica działalność swą rozpoczęła od 2008 roku. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Placówka funkcjonuje na Osiedlu Młodych ul. Olszankowa E (przy bibliotece).
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.
Świetlica Terapeutyczna udziela  pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i szkolnej.
Program pracy realizowany w świetlicy kładzie szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wsparcie jego rozwoju zarówno przez proponowane treści programowe jak również osobisty kontakt wychowawcy, psychologa i instruktora kulturalno-oświatowego z dziećmi. Wyrównuje deficyty rozwoju emocjonalnego oraz złą adaptację do ról i warunków życiowych.
Świetlica świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży, a w szczególności:
1.Zapewnia wychowankom opiekę wychowawczą.
2.Prowadzi zajęcia z elementami socjoterapii, profilaktyki oraz terapii pedagogicznej.
 3.Stwarza warunki do nauki własnej i organizuje pomoc w nauce.
4.Rozwija uzdolnienia i zainteresowania podopiecznych.
Przyjęcie dzieci do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczęszczanie dziecka na zajęcia.
Dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy terapeutycznej nieodpłatnie.
KLUB MŁODZIEŻOWY
Mirosław Szymański
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20
tel. (22) 772-93-13
KLUB MŁODZIEŻOWY OPS na osiedlu Kozłówka w Legionowie
jest otwarty 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00 Nie prowadzi zajęć świetlicowych, rozwijając wyłącznie tematyczne koła zainteresowań.
Daje możliwość rozwijania pasji. W ramach klubu funkcjonują zajęcia stałe:
⦁    wykłady z języka angielskiego,
⦁    nauka gry na gitarze,

Wszystkie te zajęcia w klubie są bezpłatne dla uczestników.
Z klubem współpracują instruktorzy o najwyższych kwalifikacjach.
Oprócz zajęć stałych klub organizuje i współorganizuje projekty o charakterze cyklicznym:
Piknik rodzinny na Kozłówce, Sierpniowe spotkania z klubem,
Zima w klubie, stała pomoc w nauce, zajęcia terapeutyczne, oraz jednorazowe projekty.
Koło robotyki „LEGROBOT” działajace w klubie OPS jest jedynym nie akademickim podmiotem uczestniczącym w turnieju robotów ROBONATICON odbywającym się w Warszawie i organizowanym przez Politechnikę Warszawską, jak również posiadającym swoje stałe stoisko na Festiwalu Nauki organizowanym przez Polską Akademię Nauk w Pałacu w Jabłonnie.
Opieką klubu objęta jest młodzież w wieku od 14 do 18 lat pragnąca rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zapisanie również młodszych osób.
Kierownikiem Klubu jest Robert Szymański
Porady Psychologiczne
Jeśli żyjesz w ciągłym napięciu, przestajesz wierzyć w siebie i we własne siły, nie radzisz sobie z problemami masz trudności w relacji z bliskimi i chcesz odpowiedzieć sobie na kilka nurtujących Cię pytań.
Skorzystaj z porady psychologa w godzinach
mgr Katarzyna Turek-Modzelewska
Poniedziałek 1000– 1800
Wtorek – Piątek 800– 1600
Konsultant Psychiatra
Skorzystaj z porady psychiatry  w godzinach
mgr Małgorzata Kostrzewa
Środa 1000– 1400
Czwartek 1000– 1200

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie Legionowskim
INFORMACJA i ZAPISY pod numerem tel. 22 76 40 584
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2019 r. prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:
Starostwo Powiatowe w Legionowie
piętro 1, pokój 116 i pokój 207 na 2 piętrze
Legionowo, ul. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00
Urząd Miasta Legionowo
piętro 2, pokój 3.11
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
pon.- pt. 16:00-20:00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie
Wieliszew, ul. Modlińska 23A
pon. 9:00-13:00
wt. 8:00-12:00
śr. 11:30-15:30
Urząd Gminy Nieporęt
pokój 9
Nieporęt, Pl. Wolności 1
czw. 9:00-13:00
pt.    9:00-13:00
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2019 r. prowadzone przez Fundację Honeste Vivere (porady udzielają adwokaci):
Urząd Gminy Jabłonna
parter, pokój nr 6
Jabłonna, ul. Modlińska 152
wt. 10:00-14:00
czw. 12:00-16:00
Urząd Miasta i Gminy Serock
1 piętro, pokój nr 31
Serock, ul. Rynek 21
pon. 10:00-14:00
śr. 8:00-12:00
pt. 12:00-16:00
DLA KOGO POMOC?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?
Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
⦁    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
⦁    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
⦁    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
⦁    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
⦁    Prawo pracy
⦁    Ubezpieczenia społeczne.
⦁    Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
⦁    Prawo karne.
⦁    Prawo administracyjne.
⦁    Prawo cywilne.
⦁    Prawo rodzinne.
⦁    Prawo podatkowe.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń lub po umówieniu terminu wizyty. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  22 764 0584. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 584.
Umieszczono: 09.06.2019 r., godz. 20.10
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat