Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Tydzień Lasu i Wody za nami

W dniach od 19 do 23 marca miał miejsce w naszej szkole Tydzień Lasu i Wody..
Tydzień Lasu i Wody odbył się pod hasłem „Lasy i woda to nasze bogactwo – chrońmy je!”. Wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum począwszy od zerówki po klasy 1-3, 4-7 do klas 2-3 gimnazjum wzięły udział w Tygodniu Lasu i Wody. Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach Międzynarodowego Dnia Lasów i Światowego Dnia Wody, które na całym świecie obchodzone są kolejno 21 marca i 22 marca każdego roku. Wychowawcy wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach godziny wychowawczej przeprowadzili zajęcia, których temat brzmiał jak główne hasło tego tygodnia: „Lasy i woda to nasze bogactwo – chrońmy je!”. Wychowawcy przeprowadzili z uczniami pogadankę dostosowaną do ich wieku na temat znaczenia wody i sposobów jej oszczędzania w oparciu o treści zamieszczone w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez panią Agatę Sochę - koordynatora promocji zdrowia w szkole. Wychowawcy przeprowadzili też pogadankę z uczniami na temat znaczenia lasów i ich ochrony.

20 marca zajęcia o lesie dla klasy 4a, 5a, 5b i 5c przeprowadziła pani Dorota Rybkowska z Nadleśnictwa Jabłonna. Uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej pod opieką wychowawców podzieleni na grupy wykonali plakaty propagujące znaczenie i ochronę wody i lasów – jedne grupy zajęły się wodą, drugie lasami. Uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej wykonali takie plakaty na lekcjach plastyki pod kierunkiem pani Beaty Zamielskiej i pani Elżbiety Pałki. Jedni o wodzie, drudzy o lesie. Wychowawcy klas 0-3 szkoły podstawowej umieścili plakaty z zajęć w gablotach przy salach swoich klas, a nauczyciele plastyki przekazali plakaty klas 4-7 szkoły podstawowej pani Agacie Socha, która zamieściła je w gablotach poświęconych Programowi Szkoła Promująca Zdrowie.Uczniowie w Międzynarodowy Dzień Lasów czyli 21 marca ubrali się na zielono, a w Światowy Dzień Wody czyli 22 marca ubrali się na niebiesko. Wszystkie przedsięwzięcia w minionym tygodniu na pewno uświadomiły uczniom, jak ważne są lasy i woda dla ludzkości, i że należy je chronić i szanować.


Umieszczono: 29.03.2018 r., godz. 21.21
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat