Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Kulturalnym być…

Proszę, przepraszam, dziękuję....
Proszę, przepraszam, dziękuję. 
Te zwroty były najczęściej wypowiadanymi słowami w minionym tygodniu w świetlicy szkolnej. 
Razem z uczniami omawialiśmy zasady kulturalnego zachowania. 
Dzieci wymieniały przykłady dobrego i złego zachowania. 
Razem wykonaliśmy prace plastyczne m.in. „Czarodziejskie kwiaty”, z magicznymi słowami: proszę, przepraszam i dziękuję. 
Prace ozdobiły świetlicowe pomieszczenia.


Umieszczono: 03.03.2019 r., godz. 20.05
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat