Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III.
K O N K U R S P L A S T Y C Z N Y
dla uczniów klas I – III uczęszczających na świetlicę
pt. „Szkoła moich marzeń”


Organizator: Danuta Chowaniec
Termin składania prac: 26 maja 2017 r.
Regulamin konkursu:
1. Prace plastyczne można wykonać w formie rysunku za pomocą różnych technik plastycznych (kredki, farby, plastelina).
2. Format arkuszy – dowolny.
3. Akceptowane będą prace przestrzenne (makiety).
4. Ocenie podlegają: oryginalność wizji, pomysłowość, estetyka wykonania pracy, użycie różnych materiałów (pudełka, opakowania, elementy plastikowe).
5. Prace należy składać w sali 22 u organizatora konkursu.
6. Za zdobycie pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody.
Umieszczono: 17.05.2017 r., godz. 07.19
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat