Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Rok szkolny 2015/2016W roku szkolnym 2015/2016 planowana jest realizacja innowacji pedagogicznej pt.: ,,ANGIELSKI+MATEMATYKA=LOGIKA" 

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 3 Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Legionowie w roku szkolnym 2015/2016

Uczniowie zamieszkali w obwodzie Zespołu Szkół Nr 3, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, które wypełniają oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. 

*Uczniowie zamieszkali w obwodzie Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie


*Uczniowie spoza rejonu Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat