Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Kadra

p. Janina Zając - dyrektor szkoły
konsultacje - czwartek godz. 16.00 - 17.00

p. Agata Wajcht - wicedyrektor (opieka nad klasami 0-3 SP)
konsultacje - wtorek godz. 16.00 - 17.00


Edukacja wczesnoszkolna:
Brząkała Edyta - wychowawca klasy 3Cs
Burchart-Piórkowska Agnieszka - wychowawca klasy 1Bs
Burdyńska Ewa - wychowawca klasy 1As
Butkiewicz Grażyna - wychowawca klasy 3Ds
Jaworska Anna - wychowawca klasy 1Cs
– wychowawca oddziału przedszkolnego
Obłuska Agata - wychowawca klasy 3As
Krysik Magdalena - wychowawca klasy 3Es
Zamielska Beata- wychowawca klasy 3Bs
Mirzejewska Aldona - wychowawca klasy 2As

Biblioteka:
p. Agata Wajcht
p.Katarzyna Budzyniak

Wychowawcy świetlicy:
p. Aneta Szachna –kierownik świetlicy
p. Aleksandra Baj
p. Danuta Chowaniec
p. Iwona Kraśniewska

- psycholog
p. Anetta Ostrowska - pedagog

Specjaliści:
p. Izabela Specjalska - nauczyciel wspomagajacy, rewalidacja
p. Paulina Dudek - nauczyciel wspomagajacy, biologia
p. Katarzyna Budzyniak - nauczyciel wspomagający, bibliotekarz

p. Emilia Bączkiewicz - logopeda

Godziny pracy logopedy:  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat